Wat doet het NIS

 

 

Missie


Het NIS is de vereniging voor letselschade-professionals die haar leden in staat wil stellen hun vakkennis te delen en te vergroten met bijeenkomsten. Hiermee beoogt het NIS het functioneren van letselschade-professionals te optimaliseren.


Onze missie in gewone woorden
: het NIS zorgt ervoor dat letselschade-professionals hun werk beter kunnen doen. Dit doet het NIS door leden kennis te laten opdoen en ze samen te brengen met vakgenoten.

Kortom: het NIS wil haar leden verbinden met elkaar (netwerken en samenwerken) en met kennis ( samen kennis op doen en kennis delen).

 

Visie


Het NIS beoogt vanuit haar kernwaarden: faciliterend, persoonlijk, informerend, verbindend en betrokken haar doel in een informele en ongedwongen setting te bereiken. Het NIS gelooft in naar elkaars argumenten luisteren, samen meningsverschillen oplossen en samenwerken aan verbeteringen en wil haar leden een omgeving en een plaats bieden om dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Het NIS staat voor:

 

  • verbinding
  • zoeken naar oplossingen
  • samenwerking
  • vertrouwen

Onderweg….


Het NIS is dé beroepsvereniging voor letselschade-professionals. De letselschade-professional heeft veel persoonlijk contact met alle betrokkenen. Zij bezoeken slachtoffers thuis en handelen vanuit een herstel en toekomstgerichte visie.

 

Het NIS werd op 24 januari 1980 opgericht.

 

slide1_in_gesprek_300x182_1.jpeg

 

De letselschade professional is actief op het gebied van de letsel/personenschade en houdt zich dus met name bezig met het (juridisch) beoordelen, inventariseren en vaststellen van de financiële gevolgen van schade aan de mens. Ook is hij/zij actief en herstelgericht. Van de letselschade professional wordt dus veel verwacht. Naast een uitmuntende vak en juridische kennis, beschikt hij of zij over vele "soft" skills. Het NIS verwacht dus veel van haar (aspirant) leden en is er ook alles aan gelegen om haar leden te helpen in hun ontwikkeling. 

 

 

Vakkennis


Het NIS stelt zich o.a. ten doel het bevorderen èn het instandhouden van de vakkennis van haar leden. Het mooie van het NIS is dat letselschade-professionals vanuit de WA en belangenbehartigerskant tenminste 7 keer per jaar samen komen om kennis en ervaring uit te wisselen. En dit allemaal dankzij onze gastheren. Dat is uniek in onze branche. 


Elkaar ontmoeten in een warm bad, werken aan kwaliteit van ons werk maar ook aan kwaliteit van onze relaties, met als basis vakkennis op alle gebieden, van wet-en regelgeving tot herstelgerichte dienstverlening, van recente rechtspraak tot de nieuwste technieken op medisch vlak.

Kwaliteit

Het NIS stelt kwaliteit voorop. Kwaliteit voor het letselschade-slachtoffer. In 2021 is het Nationaal Keurmerk Letselschade gelanceerd. Met het NKL is een belangrijke stap gezet voor slachtoffers om te kunnen zien of hun letselschadedossier in het behandeling is bij een verzekeraar, kantoor of herstelgerichte dienstverlener die voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Als wij samen bereiken dat alle letselschadeslachtoffers bij een letselschade-professional terecht komen die is aangesloten bij het NKL dan hebben we het kaf van het koren gescheiden. Het NIS is dan ook voorstander van het NKL: 1 gezicht voor het letselschadeslachtoffer. Wij willen dit dan ook breed uitdragen en ervoor zorgen dat ons mooie NIS, leden blijft houden die de normen en waarden hoog in het vaandel hebben en zich actief inzetten om fraude buiten de deur te houden. Daarom heeft het NIS haar toelatingseisen in 2023 aangepast.