Het NIS en Letselschaderaad

 

 

Het NIS en De Letselschaderaad

Binnen De Letselschade Raad werken organisaties samen aan verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. Dit doen zij in het belang van mensen met letselschade door een ongeval, medisch incident of misdrijf. Aan deze bijzondere krachtenbundeling werken ook universiteiten mee. Er worden onderzoeken gedaan en expertgroepen opgezet.

 

Het NIS en Het Platformoverleg

In 2011 is het NIS is toegetreden tot het Platformoverleg van de Letselschade Raad. Namens het NIS heeft Inkie Stoop sinds 2012 zitting in het Platformoverleg. Sinds april 2013 is Fred Zwarts plaatsvervangend vertegenwoordiger van het NIS. Elke kwartaal is er een vergadering.  Het Platformoverleg van De Letselschade Raad wordt gevormd door de volgende organisaties: ANWB, Slachtofferhulp Nederland, NIVRE, NVVA, GAV, Verbond van Verzekeraars ( Rechtsbijstand – en WA-verzekeraars), LSA ( alleen toehoorder), het ministerie van Justitie en het NIS. Onafhankelijk voorzitter van het Platform is  drs. Chris Breedveld

Het Platformoverleg, is naast het Bestuur het hoogste orgaan van De Letselschade Raad. Het platform streeft naar overeenstemming op een manier die aan alle partijen recht doet. De besluitvorming vindt plaats op basis van unanimiteit. Vooraf worden de standpunten van betrokken partijen grondig verkend.

Buiten het Platformoverleg is het NIS ook actief in andere commissies van het NIS.

 

Het NIS en Het Nationaal Keurmerk Letselschade

Op 4 januari 2021 is het Nationaal Keurmerk Letselschade gelanceerd. Met Het Nationaal Keurmerk Letselschade is een belangrijke stap gezet voor slachtoffers om te kunnen zien of hun letselschadedossier in behandeling is bij een verzekeraar, kantoor of herstelgerichte dienstverlener die voldoet aan strenge kwaliteitseisen. In 2022 hebben we gezien dat steeds meer kantoren en verzekeraars zich aansluiten bij het NKL. In 2021 namen wij in ons jaarverslag al op dat als we samen bereiken dat alle letselschadeslachtoffers bij een belangenbehartiger terecht komen die is aangesloten bij het NKL (inclusief LSA kantoren die zijn aangesloten bij het NKL) dat wij dan ons doel bereiken: het kaf van het koren scheiden. Hiervoor is het wel belangrijk dat het NKL in de branche breed wordt gedragen en uitgedragen. Als NIS zij wij voorstander van het NKL, één gezicht voor het letselschadeslachtoffer. Wij willen door dit breed uit te dragen ervoor zorgen dat ons mooie NIS leden blijft houden die de normen en waarden die daarbij horen hoog in het vaandel hebben en zich actief inzetten om fraude buiten de deur te houden. Daarom heeft het NIS bestuur in 2023 een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement gedaan met betrekking tot toetreding van nieuwe leden. Dit voorstel is door de leden geaccepteerd. Om lid te worden van het NIS geldt vanaf deze datum dat je aangesloten moet zijn bij een kantoor met het NKL. 

 

 
de_letselschade_raad.png