NIS en het NIVRE

Leden van het NIS kunnen per bijgewoonde NIS bijeenkomst van het NIVRE PE- punten verkrijgen. Voorwaarde is dan wel dat het NIS lid de presentielijst die bij elke bijeenkomst aanwezig is, bij vertrek parafeert. Zonder een handtekening kunnen er geen aanwezigheidsverklaringen worden verstrekt door het bestuur van het NIS en kunnen er geen PE punten worden gevraagd aan het NIVRE.

Per bijeenkomst worden er 2 PE punten verstrekt. De voorwaarde is wel dat er per avond minimaal 2 inhoudelijke uren worden gevolgd. 

 


nivre_logo.png