Doelstelling communicatiecommissie

Doelstelling:
De Communicatie commissie heeft tot doel de communicatie tussen bestuur en leden en leden onderling in de meest ruime zin van het woord te verbeteren.

Bijzonderheden / Aanvulling:
De taken van de commissie bestaan onder andere uit;

  • Het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van letselschaderegeling en daarover te (laten) publiceren.
  • Het bijhouden van jurisprudentie op het gebied van de schaderegelingspraktijk.
  • Het verzamelen en publiceren van buitennissigheden.
  • Het (laten) verzorgen van een column over wat schaderegelaars bezig houdt.
  • Het  initiëren van het forum op de website.

De commissie stelt zich op het standpunt dat gepubliceerde artikelen en meningen dan wel standpunten in beginsel op persoonlijke titel worden geschreven, tenzij anders vermeld, en op geen enkele wijze in de dagelijkse schaderegelingspraktijk aan de schrijver kunnen- en mogen worden tegengeworpen.

Gezien het ambitieniveau van de commissie en het NIS is aanvulling in de commissie altijd welkom en worden de leden van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren.