Doelstelling ETC-commissie

Doel(stelling):
Organiseren van 9 bijeenkomsten voor de NIS-leden en hun introducees per jaar. Vastleggen van gastheren, uitnodigen van goede inleiders over actuele thema’s, organisatie van excursies en themabijeenkomsten.

Bijzonderheden/aanvulling
De ETC (Evenementen en Thema Commissie) houdt zich bezig met het vastleggen van genereuze gastheren uit de letselschadebranche en het uitnodigen van vooraanstaande inleiders voor de 9 maandelijkse NIS-bijeenkomsten per jaar. Daartoe wordt voortdurend gezocht naar interessante inleiders die op bekwame wijze over actuele onderwerpen voor het NIS kunnen spreken. Hiervoor worden actuele ontwikkelingen in de letselschadebranche en de vakliteratuur nauwlettend gevolgd. De onderwerpen zijn van belang voor het beroep van letselschaderegelaar en te verdelen in de categorieën: Juridisch, Medisch, Arbeidsdeskundig / Sociale wetgeving en Varia. De categorieën worden zoveel mogelijk afgewisseld net als de gastheren en de locaties van de bijeenkomsten over het land om alle leden actief bij het NIS te betrekken. Naast het benaderen van kandidaat-inleiders wordt met de inleiders, het NIS-bestuur en de gastheer van de bijeenkomst afgestemd over de diverse zaken, zoals inhoud van het onderwerp, eventuele vergoedingen voor de inleider en de benodigde technische apparatuur voor het geven van de lezing. Tussen de ETC-leden en de inleiders bestaat een nauw contact tot en met de NIS-bijeenkomsten waar de lezing plaatsvindt.