Inschrijfvoorwaarden nieuw lid

De kandidaat is gedurende een periode van minimaal één jaar onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag tot toelating als letselschade professional werkzaam geweest, waarbij een substantieel onderdeel van het werk moet hebben bestaan uit het bezoeken van c.q. het persoonlijk spreken met slachtoffers over de oorzaken en de gevolgen van een voorval met personenschade (letsel of overlijden).

De kandidaat heeft met goed gevolg de opleidingen die vereist zijn voor toetreding tot het NIVRE gevolgd dan wel beschikt aantoonbaar over een vergelijkbare opleiding.

De kandidaat staat ingeschreven bij het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad of is werkzaam voor een bij dat keurmerk ingeschreven organisatie.

Het bestuur kan ten aanzien van een letselschade professional een tijdelijke ontheffing verlenen van de voorwaarde dat een substantieel onderdeel van het werk moet hebben bestaan uit het persoonlijk spreken met slachtoffers over de oorzaken en de gevolgen van een voorval met personenschade.