Contributie

Contributie
De contributie bedraagt € 150,- per jaar. Een lid, die op 1 januari van het verenigingsjaar 65 jaar of ouder is, is slechts 50% van de reguliere contributie verschuldigd. Bij toetreding tot het NIS wordt eenmalig een entreegeld van € 50,00 in rekening gebracht.