Aspirant Leden

In het kader van de Statuten adviseert de Toelatingscommissie het Bestuur over de toelating van aspirant leden.  De overige leden kunnen bezwaar indienen tegen een toelating bij het Bestuur. Hierna volgen de aspirant leden waarover het bestuur positief heeft geadviseerd. 

10 april 2024  In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie tijdens de vergadering van het Bestuur op 10 april 2024 positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen Aspirant lidmaatschap: Dionne Smit, Ilana Malingré - de Groot en Ellen Bertens. Op grond van artikel 7 van het Reglement Taakstelling en Toelatingsvoorwaarden kunnen de overige leden, schriftelijk en gemotiveerd, tot 25 april 2024 bij het Bestuur bezwaar indienen. Wend je in dit geval tot het secretariaat via nissecretaris@gmail.com.